1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac naprawczych i...

Wykonanie prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót wg nakazu PINB w Opolu – na powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej od strony pomieszczenia podbasenia w obiekcie krytej pływalni „Akwarium” w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B.

utworzone przez | 18 kwietnia, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót wg nakazu PINB w Opolu – na powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej od strony pomieszczenia podbasenia w obiekcie krytej pływalni „Akwarium” w Opolu przy
ul. Ozimskiej 48 B.

 

NAKAZ PINB KP AKWARIUM

ZAPROSZENIE

ZAŁ.NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 WZÓR UMOWY

Opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 18.04.2019 r.

Skip to content