1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie zabezpieczenia ochronnego w...

Wykonanie zabezpieczenia ochronnego w punktach kasowych MOSiR.

utworzone przez | 21 maja, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na  Wykonanie zabezpieczenia ochronnego w punktach kasowych MOSiR.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Modyfikacja zał. nr 1 OPZ

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 22.05.2020 r.

ZAPROSZENIE

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Propozycja cenowa

Zał. nr 3 Wzór Umowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 21.05.2020 r.

Skip to content