Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510186437-N-2020