1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie znakowania dróg zgodniez...

Wykonanie znakowania dróg zgodnie
z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu podczas III Opolskiego Rajdu Rowerowego

utworzone przez | 12 lipca, 2022

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:Wykonanie znakowania dróg zgodnie
z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu podczas III Opolskiego Rajdu Rowerowego.”  

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku  (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.

Skip to content