1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej...

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

utworzone przez | 5 sierpnia, 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony pn.:

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

 

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 20.08.2019 r.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ DZP.231.8.2019

załącznik nr 2 – AKCEPTACJA wzór UMOWY

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 formularz ofertowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

EKSPERTYZA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ HOTELOWĄ

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 05.08.2019 r

Skip to content