1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Zakup, dostawa i montaż...

Zakup, dostawa i montaż bandy pneumatycznej (zwanym dalej przedmiotem dostawy) na Stadionie Żużlowym im. Mariana Spychały w Opolu, ul. Wschodnia 2 oraz uruchomienie urządzeń i przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi, w ramach zadania pn.: ”Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego”.

utworzone przez | 2 lutego, 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Skip to content