1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Zakup i montaż urządzeń...

Zakup i montaż urządzeń plenerowych obręb Kolonia Gosławicka w Opolu w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie: „Strefa aktywności społecznej”.

utworzone przez | 1 czerwca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na

zakup i montaż urządzeń plenerowych obręb Kolonia Gosławicka
w Opolu w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie: „Strefa aktywności społecznej”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 01.06.2020 r.

Skip to content