Zakup i montaż zestawów systemu ratownictwa wodnego na kąpieliska sezonowe: Malina , Bolko i Silesia.

utworzone przez | 30 marca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na zakup i montaż zestawów systemu ratownictwa wodnego na kąpieliska sezonowe: Malina , Bolko i Silesia.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 15.04.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 PROPOZYCJA CENOWA

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 30.03.2020 r.