1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Zakup pomostów niskoburtowych w...

Zakup pomostów niskoburtowych w ilości 10 szt. w ramach zadania: „Powiększenie kąpieliska Bolko”.

utworzone przez | 28 lutego, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Zakup pomostów niskoburtowych w ilości 10 szt. w ramach zadania: „Powiększenie kąpieliska Bolko”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZESTAW 2

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 05.03.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 03.03.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 PROPOZYCJA CENOWA

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 28.02.2020 r.

Skip to content