1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Zakup wyposażenia na potrzeby...

Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych.

utworzone przez | 2 czerwca, 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Skip to content