27.05.2015_ogłoszenie-o-naborze-ds-zamówień-publicznych_mosir_km