1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. OGŁOSZENIA
  4. /
  5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja...

czytaj dalej

Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann   w Grudzicach przy. Ul Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudzicach – Dzielnica VI

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann   w Grudzicach przy. Ul Parandowskiego....

czytaj dalej

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja...

czytaj dalej

Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego” Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień...

czytaj dalej

Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego” Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień...

czytaj dalej

„Prowadzenie zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA Opole S.A. w kategorii  wiekowej U-19, w okresie od 7 kwietnia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na:  „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA Opole S.A. w kategorii  wiekowej U-19, w okresie od 7 kwietnia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. na obiektach...

czytaj dalej

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

„Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych, do pielęgnacji dwóch boisk trawiastych w Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 wraz z  boiskiem na terenie rekreacyjnym, na rok 2024. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych do pielęgnacji boiska trawiastego na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej 51, na rok 2024”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „1. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych, do pielęgnacji dwóch boisk trawiastych w Centrum...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć...

czytaj dalej

PRZEGLĄD, NAPRAWA I KONSERWACJA GAŚNIC, HYDRANTÓW I URZĄDZEŃ POŻAROWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do 17.06.2024 i od 09.09.2024 do 31.12.2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do 17.06.2024 i od 09.09.2024 do 31.12.2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

„Zakup ciągnika do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportui Rekreacji – zakupy inwestycyjne”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Wykonanie badań mikrobiologicznychi fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, Prószkowska 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznychi fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego oraz zatrudnienie analityka sportowego w okresie od 15 lipca 2023 r. do  15 grudnia 2023 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego oraz zatrudnienie analityka sportowego w okresie od 15 stycznia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 03.01.2023 do 17.06.2022 i od 02.10.2023 do 31.12.2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 03.01.2023 do...

czytaj dalej

Wykonanie projektów graficznych na potrzeby MOSiR w 2023 roku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie projektów graficznych na potrzeby MOSiR w 2023 roku Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami...

czytaj dalej

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, Prószkowska 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski...

czytaj dalej

Oprowadzanie po Wieży Piastowskiej oraz Zamku Górnym  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Oprowadzanie po Wieży Piastowskiej oraz Zamku Górnym ”. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami  i treningu motorycznego w okresie od 15 lipca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie...

czytaj dalej

Oprowadzanie po wieży ratuszowej Urzędu Miasta Opola

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Oprowadzanie po wieży ratuszowej Urzędu Miasta Opole. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień...

czytaj dalej

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Zakup, dostawa i montaż bandy pneumatycznej (zwanym dalej przedmiotem dostawy) na Stadionie Żużlowym im. Mariana Spychały w Opolu, ul. Wschodnia 2 oraz uruchomienie urządzeń i przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi, w ramach zadania pn.: ”Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wraz
z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin – Dzielnica II”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych i nasadzeń roślinności niskiej
i wysokiej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji inwentaryzacji istniejącego terenu rekreacyjnego w Opolu przy ul. Bierkowickiej

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych i nasadzeń...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aqua aerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 08.02.2022 do 17.06.2022 i od 3.10.2022 do 31.12.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aqua aerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 08.02.2022 do...

czytaj dalej

„Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 10.01.2022 do 17.06.2022 i od 3.10.2022 do 31.12.2022.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 10.01.2022 do...

czytaj dalej

„Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16, U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 15 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16, U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie...

czytaj dalej

Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” w ramach poddziałania 05.03.01 – Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Zadania video Promocyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych" w ramach poddziałania 05.03.01 - Dziedzictwo kulturowe...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

„Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami...

czytaj dalej

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opoluw...

czytaj dalej

Zakup oraz dostawa traktora/ciągnika wielofunkcyjnego z akcesoriami na potrzeby MOSiR w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

„Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

„Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami...

czytaj dalej

„Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM w Opolu, Ozimska 48b, Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA w Opolu, Prószkowska 96”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i...

czytaj dalej

Modernizacja elewacji budynku centrum sportu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Modernizacja elewacji budynku Centrum Sportu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu rekreacyjno – sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo - rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu...

czytaj dalej

Konkurs na prawo do nazwy Opolskiego Parku Sportu

Aktualizacja 31.05.2021 r.: Komisja nadal pracuje nad umową i negocjacjami z potencjalnym Sponsorem. Powyższa zmiana nie wpłynie na termin podpisania umowy (01.07.2021 r.) w wypadku pozytywnego zakończenia negocjacji.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion...

czytaj dalej

Budowa boiska wielofunkcyjnego (multisportowego) z nawierzchni polipropylenowej przy obiekcie Opolskiego Parku Sportu w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania...

czytaj dalej

ZAKUP MASZYN DO PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU ZGODNIE Z ZADANIEM BUDŻETOWYM PN. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – ZAKUPY INWESTYCYJNE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Zakup maszyn do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 22 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego...

czytaj dalej

Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przyul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki C w ramach zadania pn.: „Basen Letni – modernizacja niecki C (wyspa) wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki Cw ramach...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenia skarpy”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac...

czytaj dalej

Trener programu Lekkoatletyka Dla Każdego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na  Trenera programu Lekkoatletyka Dla Każdego. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

czytaj dalej

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PŁYTY MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OPOLU PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 1 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZGODNIE Z ZADANIEM BUDŻETOWYM PN.: MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY – MONTAŻ OŚWIETLENIA BIEŻNI STADIONU

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: MODERNIZACJA OBIEKTU MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OPOLU W RAMACH ZADANIA PN.: „MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY – NAPRAWA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ BIEŻNI...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w postępowaniu pn. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu...

czytaj dalej

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu...

czytaj dalej

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion...

czytaj dalej

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM w Opolu, Ozimska 48b, Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA w Opolu, Prószkowska 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i...

czytaj dalej

Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: „Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198054-N-2020 Informację opublikowała: Aleksandra Anioł Data publikacji: 12.10.2020...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów widowiskowych – zgodnie z nakazem PINB w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla opracowania: „Kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów...

czytaj dalej

Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji – Dzielnica XII

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Kontynuację rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ” Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno sportowym przy ul. Bierkowickiej – Dzielnica XII”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo - rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ” Dodatkowe inwestycje na placu...

czytaj dalej

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem...

czytaj dalej

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategorii wiekowej U-17 w okresie od 1 sierpnia 2020 r do 31 października 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategorii wiekowej U-17 w okresie od 1 sierpnia 2020 r do 31 października 2020 r na...

czytaj dalej

Trener programu Lekkoatletyka Dla Każdego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na  Trenera programu Lekkoatletyka Dla Każdego. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j....

czytaj dalej

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz...

czytaj dalej

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz...

czytaj dalej

Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap I.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: „Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap I" Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510099188-N-2020 Informację opublikowała: Justyna Bienias Data publikacji: 05.06.2020 r. www...

czytaj dalej

Wykonanie nawierzchni z kostki na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie nawierzchni z kostki na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nawierzchni z kostki...

czytaj dalej

Wykonanie prac dotyczących montażu separatora oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac dotyczących montażu separatora oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej i instalacji sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej i instalacji sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia...

czytaj dalej

Wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia dróg ewakuacyjnych wraz z utylizacją (27 szt.) oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych po wymianie na Centrum Sportu w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wymianę uszkodzonych opraw oświetlenia dróg ewakuacyjnych wraz z utylizacją (27 szt.) oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych po wymianie...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningi specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 8 marca 2020 r do 31 października 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningi...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningi specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 marca 2020 r do 15 grudnia 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningu...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i STWiOR na wykonanie robót pozwalających na przedłużenie certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A   do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i STWiOR na wykonanie robót...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia oferty dla zadania pn: Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji wentylacji w ramach zadania: „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji wentylacji w ramach zadania: „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na...

czytaj dalej

Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na montażu oświetlenia bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na montażu oświetlenia bieżni Miejskiego Stadionu...

czytaj dalej

Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami,...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod – kan wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji sanitarnych C.O. w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod – kan wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji sanitarnych C.O. w ramach zadania:...

czytaj dalej

Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych                                   ...

czytaj dalej

Wykonanie prac montażowych instalacyjnych w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac montażowych  instalacyjnych w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul....

czytaj dalej

Wykonanie zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu kąpieliska „Malina” wraz z montażem monitoringu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – modernizacja terenów rekreacyjnych”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A  do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu kąpieliska „Malina” wraz z montażem monitoringu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina –...

czytaj dalej

Wykonanie prac montażowych instalacyjnych w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac montażowych  instalacyjnych w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul....

czytaj dalej

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM w Opolu, Ozimska 48b, Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA w Opolu, Prószkowska 96.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i...

czytaj dalej

Usunięcie krzewów z gatunku wiklina w strefie brzegowej wraz z nawiezieniem piasku na terenie akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na usunięcie krzewów z gatunku wiklina w strefie brzegowej wraz z nawiezieniem piasku na terenie akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.:...

czytaj dalej

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn: „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana...

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96, w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach...

czytaj dalej

Wykonanie zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu kąpieliska „Malina” wraz z montażem monitoringu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – modernizacja terenów rekreacyjnych”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A  do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zasilania oświetlenia zewnętrznego terenu kąpieliska „Malina” wraz z montażem monitoringu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina –...

czytaj dalej

Wykonanie robót modernizacyjnych w zakresie gładzi na powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach na poziomie II piętra budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie robót modernizacyjnych w zakresie gładzi na powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach na poziomie II piętra budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego...

czytaj dalej

Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku...

czytaj dalej

Dostawa i montaż urządzeń plenerowych na terenie rekreacyjnym w Opolu przy ul. Żytniej w ramach zadania pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej – Dzielnica Gosławice”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A  do złożenia propozycji cenowej dla dostawy i montażu urządzeń plenerowych na terenie rekreacyjnym w Opolu przy ul. Żytniej w ramach zadania pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej...

czytaj dalej

Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

Usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia postępowania na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta”, „Akwarium” i „Stegu Arena” oraz objęciu systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia postępowania na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta”, „Akwarium” i...

czytaj dalej

Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego...

czytaj dalej

Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

Dostawa i montaż urządzeń plenerowych na terenie rekreacyjnym w Opolu przy ul. Żytniej w ramach zadania pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej – Dzielnica Gosławice”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla dostawy i montażu urządzeń plenerowych na terenie rekreacyjnym w Opolu przy ul. Żytniej w ramach zadania pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Żytniej...

czytaj dalej

Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku...

czytaj dalej

Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego...

czytaj dalej

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku...

czytaj dalej

Modernizacja 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac...

czytaj dalej

Modernizacja balkonów i zabudowa strefy po nieużytkowanym zegarze na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja balkonów i zabudowa strefy po nieużytkowanym zegarze na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac...

czytaj dalej

Modernizacja tynków wewnętrznych i posadzek w pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja tynków wewnętrznych i posadzek w pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac...

czytaj dalej

Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku...

czytaj dalej

Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego...

czytaj dalej

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku...

czytaj dalej

Wykonanie robót modernizacji 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie robót modernizacji 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania...

czytaj dalej

Wykonanie nawodnienia wraz z rekultywacją trawnika, dosianie i nawożenie boiska na terenie rekreacyjnym Centrum Sportu w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Dzielnica Półwieś.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na „Wykonanie nawodnienia wraz z rekultywacją trawnika, dosianie i nawożenie boiska na terenie rekreacyjnym Centrum Sportu w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie...

czytaj dalej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu...

czytaj dalej

Wykonanie nawodnienia wraz z rekultywacją trawnika, dosianie i nawożenie boiska na terenie rekreacyjnym Centrum Sportu w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Dzielnica Półwieś.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na „Wykonanie nawodnienia wraz z rekultywacją trawnika, dosianie i nawożenie boiska na terenie rekreacyjnym Centrum Sportu w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie...

czytaj dalej

Wykonanie prac w zakresie zmiany lokalizacji istniejących elementów nagłośnienia hali SL Toropol, zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac oraz zgodnie z opracowaną Ekspertyzą Techniczną przez Pracownię Projektową ORBIKON z siedzibą w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac w zakresie zmiany lokalizacji istniejących elementów nagłośnienia hali SL Toropol, zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią...

czytaj dalej

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu znajdujących się przy ul. Szczeszyńskiego oraz ul. Marka z Jemielnicy – Kąpielisko „Bolko” w Opolu w ramach zadania pn.: „Budowa otwartych stref aktywności”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla  Dostawy i montażu urządzeń siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu znajdujących się przy ul. Szczeszyńskiego oraz ul. Marka z Jemielnicy - Kąpielisko „Bolko”...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz...

czytaj dalej

Wykonanie przyłącza sanitarnego i wodociągowego oraz utwardzenia części nawierzchni z kostki terenu rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przyłącza sanitarnego i wodociągowego oraz utwardzenia części nawierzchni z kostki terenu rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania...

czytaj dalej

Wykonanie usługi jednorazowej naprawy Elektrolizera Prominent Chlorinsitu III 1500 wraz z czynnościami wyczyszczenia lub wymiany w przypadku zużycia technicznego i konserwacji po uruchomieniu i w okresie trwania gwarancji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A  do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi jednorazowej naprawy Elektrolizera Prominent Chlorinsitu III 1500 wraz z czynnościami wyczyszczenia lub wymiany w przypadku zużycia technicznego...

czytaj dalej

Wykonanie przyłączy sanitarnych (wody i kanalizacji) do obsługi kontenerów modułowych (sanitarny, magazynowo – biurowy), prysznica zewnętrznego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przyłączy sanitarnych (wody i kanalizacji) do obsługi kontenerów modułowych (sanitarny, magazynowo – biurowy), prysznica zewnętrznego oraz zbiornika...

czytaj dalej

Usługa jednorazowej naprawy Elektrolizera Prominent Chlorinsitu III 1500 wraz z czynnościami wyczyszczenia lub wymiany w przypadku zużycia technicznego i konserwacji po uruchomieniu i w okresie trwania gwarancji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi jednorazowej naprawy Elektrolizera Prominent Chlorinsitu III 1500 wraz z czynnościami wyczyszczenia lub wymiany w przypadku zużycia technicznego i...

czytaj dalej

Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie udostępnionym Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu zwanym potocznie „kąpieliskiem Bolko” w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie udostępnionym Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu...

czytaj dalej

Wykonanie prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót wg nakazu PINB w Opolu – na powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej od strony pomieszczenia podbasenia w obiekcie krytej pływalni „Akwarium” w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót wg nakazu PINB w Opolu - na powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej...

czytaj dalej

Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych kontenerów modułowych oraz zewnętrznego prysznica wraz z wykonaniem fundamentów do posadowienia kontenerów w ramach zadania pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A  do złożenia propozycji cenowej dla Dostawy i montażu dwóch fabrycznie nowych kontenerów modułowych oraz zewnętrznego prysznica wraz z wykonaniem fundamentów do posadowienia kontenerów w ramach...

czytaj dalej

Dobór, dostawa i montaż dławików baterii kompensacyjnych do kompensacji mocy biernej dla rozdzielni NN – sekcja nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji na obiekcie STEGU ARENA w Opolu przy ul. Oleskiej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Dobór, dostawę i montaż dławików baterii kompensacyjnych do kompensacji mocy biernej dla rozdzielni NN – sekcja nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji na obiekcie...

czytaj dalej

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium Odrzucenie oferty i Unieważnienie postępowania Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 28.03.2019 r...

czytaj dalej

Rozbudowa Centrum Sportu o hale sportową

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Sportu o hale sportową ”   PROTOKÓŁ Z WYBORU Opublikowała: Aleksandra Anioł Data aktualizacji: 03.04.2019 r.   Pytania i...

czytaj dalej

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium Unieważnienie postępowania Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 07.03.2019 r Pytania i odpowiedzi...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów widowiskowych – zgodnie z nakazem PINB w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A   do złożenia propozycji cenowej dla opracowania: „Kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Przegląd, naprawę i konserwację gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

Opracowanie projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego Stadionu Miejskiego w Opolu przy Oleskiej 51 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligii piłki nożnej.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Opracowanie projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego Stadionu Miejskiego w Opolu przy Oleskiej 51 w ramach zadania pn.:...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i...

czytaj dalej

Dzierżawa lodowiska sezonowego

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dzierżawa lodowiska sezonowego" Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty ochrona Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 06.11.2018 r Informacja zgodna...

czytaj dalej

Wykonanie dwóch przylegających do siebie boisk (2 szt.) do gry w bule wraz z wykonaniem elementów w gruncie do posadowienia altany (kontener modułowy) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej w Dzielnicy Bierkowice”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie dwóch przylegających do siebie boisk (2 szt.) do gry w bule wraz z wykonaniem elementów w gruncie do posadowienia altany (kontener modułowy) w ramach...

czytaj dalej

Wykonanie prac związanych z likwidacją miejsc występowania spękań na trybunie żelbetowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac związanych z likwidacją miejsc występowania spękań na trybunie żelbetowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do...

czytaj dalej

Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Wymianę ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu ZAPROSZENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROPOPZYCJA CENOWA UMOWA Opublikował: Włodzimierz Leski Data publikacji:...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim w zakresie prac naprawczych spowodowanych zawilgoceniem istniejącego sufitu podwieszanego nad halą basenową, przeciekami w niecce rekreacyjnej oraz poprawności funkcjonowania instalacji wentylacji w obiekcie Krytej Pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim w zakresie prac naprawczych spowodowanych zawilgoceniem istniejącego...

czytaj dalej

Wykonanie dwóch przylegających do siebie boisk (2 szt.) do gry w bule wraz z wykonaniem elementów w gruncie do posadowienia altany (kontener modułowy) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej w Dzielnicy Bierkowice”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie dwóch przylegających do siebie boisk (2 szt.) do gry w bule wraz z wykonaniem elementów w gruncie do posadowienia altany (kontener modułowy) w ramach...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej inwentaryzacji technicznej wraz z projektem ewakuacji Stadionu Miejskiego w Opolu przy Oleskiej 51 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligii piłki nożnej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowania kompletnej inwentaryzacji technicznej wraz z projektem ewakuacji Stadionu Miejskiego w Opolu przy Oleskiej 51 w ramach zadania pn.:...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnego „Programu Funkcjonalno – Użytkowego” wraz z pozostałymi dokumentami dla planowanych prac na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu wraz z wymaganymi procedurami administracyjnymi w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Żużlowego”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnego „Programu Funkcjonalno – Użytkowego”  wraz z pozostałymi dokumentami dla planowanych prac na terenie obiektu Stadionu...

czytaj dalej

„Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu” ZAPROSZENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 Propozycja cenowa OBMIAR UMOWA WZÓR  ...

czytaj dalej

Budowa letniej wiaty wraz z oświetleniem

ZAPROSZENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UMOWA Propozycja cenowa część tekstowa dok. zał. nr 1 - mapa zał. nr 2 - przekrój I zał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw zał. nr 4 - karta 1,2 zał. nr 5 - opis symboli Dokumentacja PB opis TECHN wroblin druk PB METRYKA...

czytaj dalej

Wykonanie prac rozbiórkowych istniejących pomieszczeń kasowych na terenie Stadionu Żużlowego wraz z wymaganymi procedurami administracyjnymi w ramach zadania pn.: „Modernizacja Stadionu Żużlowego”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Wykonanie prac rozbiórkowych istniejących pomieszczeń kasowych na terenie Stadionu Żużlowego wraz z wymaganymi procedurami administracyjnymi w ramach...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie prac naprawczych istniejącego muru zlokalizowanego na skarpie ziemnej na terenie obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej w Opolu przy ul. Oleskiej 70

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: "Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie prac naprawczych istniejącego muru zlokalizowanego na...

czytaj dalej

Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenach udostępnionych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu zwanych potocznie „kąpieliskiem Malina” oraz „kąpieliskiem Silesia” w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenach udostępnionych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu...

czytaj dalej

Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem pn: Wykonanie systemu podgrzewania murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie z wymogami PZPN w odniesieniu do rozgrywek piłki nożnej na poziomie Ekstraklasy wraz z dokumentami potwierdzającymi sprawność funkcjonowania instalacji wystawionymi przez Klub i Zarządcę Stadionu załączonymi w ESL PZPN

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i n f o r m u j e o zakończeniu dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem pn: Wykonanie systemu podgrzewania murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie z wymogami PZPN w...

czytaj dalej

Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem pn.: Wykonanie systemu podgrzewanej murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie z wymogami PZPN w odniesieniu do rozgrywek piłki nożnej na poziomie Ekstraklasy wraz z dokumentami potwierdzającymi sprawność funkcjonowania instalacji wystawionymi przez Klub i Zarządcę Stadionu załączonymi w ESL PZPN

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem pn.: Wykonanie systemu podgrzewanej murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie z wymogami PZPN w odniesieniu do rozgrywek piłki...

czytaj dalej

Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem pn: Wykonanie systemu podgrzewania murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie z wymogami PZPN w odniesieniu do rozgrywek piłki nożnej na poziomie Ekstraklasy wraz z dokumentami potwierdzającymi sprawność funkcjonowania instalacji wystawionymi przez Klub i Zarządcę Stadionu załączonymi w ESL PZPN

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i n f o r m u j e o zakończeniu dialogu technicznego związanego z planowanym postępowaniem pn: Wykonanie systemu podgrzewania murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie z wymogami PZPN w...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na przegląd, naprawę i konserwację gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR w Opolu...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego...

czytaj dalej

Unieważnienie postępowania – Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu u n i e w a ż n i a przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego...

czytaj dalej

Dzierżawa lodowiska sezonowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i n f o r m u j e o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: "Dzierżawa lodowiska sezonowego" Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informację opublikowała: Joanna...

czytaj dalej

Konkurs na prawo do nazwy Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu OGŁASZA KONKURS na prawo do nazwy Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu Miejsce i termin złożenia ofert w I etapie konkursu. Termin: 31 października 2017 roku do godz. 15.30 Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i...

czytaj dalej

Wycinka istniejących drzew na skarpie obiektu wraz z nasadzeniem drzew dodatkowych oraz wykonaniem jednolitej struktury zewnętrznej powierzchni istniejącego muru oporowego na obiekcie HWS Okrąglak

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac związanych  z wycinką istniejących drzew na skarpie obiektu wraz z nasadzeniem drzew dodatkowych oraz wykonaniem jednolitej struktury zewnętrznej...

czytaj dalej

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnienia ruchomego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o unieważnieniu postępowania  dotyczącego złożenia propozycji cenowej dla zadania "Dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnienia ruchomego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową...

czytaj dalej

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak w Opolu” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony dla zadania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w Hali Widowiskowo-Sportowej Okrąglak w Opolu” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu...

czytaj dalej

Projekt nasadzeń zamiennych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu   INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  zadania pn.: „Projekt nasadzeń zamiennych”  Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: "Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju...

czytaj dalej

Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego

Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: "Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego" Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informację opublikowała: Joanna Walenciak Data publikacji: 16.11.2016 r....

czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – HWS Okrąglak

Osoby zainteresowane najmem nieruchomości określonej w załączonym wykazie mogą składać wnioski o najem (wzór wniosków w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz wniosek na najem Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie...

czytaj dalej

Dialog techniczny w zakresie usług ochroniarskich

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o zakończeniu Dialogu technicznego w zakresie usług ochroniarskich   Zakończenie dialogu Informację opublikowała: Joanna Walenciak Data publikacji: 28.11.2016 r. Regulamin przeprowadzenia dialogu...

czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – SL TOROPOL

Osoby zainteresowane najmem nieruchomości określonej w załączonym wykazie mogą składać wnioski o najem (wzór wniosków w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz lokali przeznaczonych do najmu - SL Toropol Wniosek o najem lokalu Zasady najmu i dzierżawy...

czytaj dalej

Konkurs na dzierżawę powierzchni pod automaty vendingowe

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert dzierżawy w konkursie ofert cenowych na dzierżawę powierzchni pod automaty vendingowe. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dzierżawy Opublikowała: Jolanta...

czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – STADION ŻUŻLOWY

Osoby zainteresowane najmem nieruchomości określonej w załączonym wykazie mogą składać wnioski o najem (wzór wniosków w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz Stadion Żużlowy Wniosek o najem  Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym...

czytaj dalej

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU KP WODNA NUTA

Osoby zainteresowane najmem lokalu określonego w załączonym wykazie mogą składać wnioski o najem (wzór wniosku w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz KP Wodna Nuta Wniosek o najem lokalu Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym...

czytaj dalej

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE SL TOROPOL

Osoby zainteresowane dzierżawą na okres 1 roku powierzchni określonych w załączonym wykazie mogą składać wnioski o dzierżawę (wzór wniosku w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz- SL Toropol Wniosek  Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających...

czytaj dalej

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE KP AKWARIUM

Osoby zainteresowane dzierżawą na okres 1 roku powierzchni określonych w załączonym wykazie mogą składać wnioski o dzierżawę (wzór wniosku w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz - KP Akwarium Wniosek  Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości...

czytaj dalej

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE KP Wodna NUTA

Osoby zainteresowane dzierżawą na okres 1 roku powierzchni określonych w załączonym wykazie mogą składać wnioski o dzierżawę (wzór wniosku w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz - KP Wodna Nuta Wniosek  Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości...

czytaj dalej

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE

DZIERŻAWA  POWIERZCHNI  POD  AUTOMATY  VENDINGOWE Informujemy, że opublikowany wykaz dotyczący dzierżawy powierzchni pod automaty vendingowe  został anulowany. Anulowany wykaz Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 16.09.2016 r. - - - - - - - -- - -...

czytaj dalej

Ogólne zasady najmu/dzierżawy na okres 3 lat MOSiR w Opolu

Osoby zainteresowane najmem/dzierżawą powierzchni ( nie dotyczy lokali mieszkalnych ) pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informujemy, że aktualne wykazy tychże pomieszczeń i powierzchni są dostępne na tablicy ogłoszeń w...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:"Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na...

czytaj dalej

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na Pasiece" Z uwagi na późne złożenie zapytań, Zamawiający w celu należytego dokonania wyceny przesuwa termin...

czytaj dalej

NAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE

NAJEM  POWIERZCHNI  POD  AUTOMATY  VENDINGOWE Informujemy, że opublikowany wykaz dotyczący dzierżawy powierzchni pod automaty vendingowe został anulowany. Anulowany wykaz Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 16.09.2016 r. - - - - - - - - - - - - -...

czytaj dalej

Dostawa i montaż systemu nagłośnienia z elementami wizualizacji informacyjno-świetlnej realizowane w ramach inwestycji: „Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym dla zadania pn.: "Dostawa i montaż systemu nagłośnienia z elementami wizualizacji informacyjno-świetlnej realizowane w ramach inwestycji: „Remont i modernizacja...

czytaj dalej
Skip to content