1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. PRZEGLĄD, NAPRAWA I KONSERWACJA...

PRZEGLĄD, NAPRAWA I KONSERWACJA GAŚNIC, HYDRANTÓW I URZĄDZEŃ POŻAROWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

utworzone przez | 13 grudnia, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content