1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, Prószkowska 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski...

czytaj dalej

Oprowadzanie po Wieży Piastowskiej oraz Zamku Górnym  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Oprowadzanie po Wieży Piastowskiej oraz Zamku Górnym ”. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami  i treningu motorycznego w okresie od 15 lipca 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie...

czytaj dalej

Oprowadzanie po wieży ratuszowej Urzędu Miasta Opola

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Oprowadzanie po wieży ratuszowej Urzędu Miasta Opole. Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień...

czytaj dalej

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Zakup, dostawa i montaż bandy pneumatycznej (zwanym dalej przedmiotem dostawy) na Stadionie Żużlowym im. Mariana Spychały w Opolu, ul. Wschodnia 2 oraz uruchomienie urządzeń i przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi, w ramach zadania pn.: ”Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wraz
z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin – Dzielnica II”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych i nasadzeń roślinności niskiej
i wysokiej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji inwentaryzacji istniejącego terenu rekreacyjnego w Opolu przy ul. Bierkowickiej

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych i nasadzeń...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aqua aerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 08.02.2022 do 17.06.2022 i od 3.10.2022 do 31.12.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aqua aerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 08.02.2022 do...

czytaj dalej

„Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 10.01.2022 do 17.06.2022 i od 3.10.2022 do 31.12.2022.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 10.01.2022 do...

czytaj dalej

„Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16, U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 15 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16, U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie...

czytaj dalej

Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” w ramach poddziałania 05.03.01 – Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Zadania video Promocyjne

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych" w ramach poddziałania 05.03.01 - Dziedzictwo kulturowe...

czytaj dalej
Skip to content