1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego w okresie od 15 lipca 2024 r. do 15 grudnia 2024 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKSODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespółrezerw oraz prowadzenie zajęć treningu...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej boiska ze sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem, piłkochwytami, nowymi bramkami, oświetleniem i monitoringiem oraz sprzętem do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole w ramach zadania budżetowego: „Wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i monitoringiem przy PSP nr  w Opolu oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole”.

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej boiska ze sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem, piłkochwytami, nowymi bramkami,...

czytaj dalej

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja...

czytaj dalej

Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann   w Grudzicach przy. Ul Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudzicach – Dzielnica VI

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann   w Grudzicach przy. Ul Parandowskiego....

czytaj dalej

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja...

czytaj dalej

Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego” Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień...

czytaj dalej

Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego” Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień...

czytaj dalej

„Prowadzenie zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA Opole S.A. w kategorii  wiekowej U-19, w okresie od 7 kwietnia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na:  „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA Opole S.A. w kategorii  wiekowej U-19, w okresie od 7 kwietnia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. na obiektach...

czytaj dalej

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

„Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych, do pielęgnacji dwóch boisk trawiastych w Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 wraz z  boiskiem na terenie rekreacyjnym, na rok 2024. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych do pielęgnacji boiska trawiastego na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej 51, na rok 2024”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „1. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych, do pielęgnacji dwóch boisk trawiastych w Centrum...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć...

czytaj dalej

PRZEGLĄD, NAPRAWA I KONSERWACJA GAŚNIC, HYDRANTÓW I URZĄDZEŃ POŻAROWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do 17.06.2024 i od 09.09.2024 do 31.12.2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do 17.06.2024 i od 09.09.2024 do 31.12.2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek...

czytaj dalej

„Zakup ciągnika do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportui Rekreacji – zakupy inwestycyjne”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i...

czytaj dalej
Skip to content