Zamówienia publiczne

wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu rekreacyjno – sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo - rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu...

czytaj dalej

Konkurs na prawo do nazwy Opolskiego Parku Sportu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza konkurs na prawo do nazwy Opolskiego Parku Sportu. Zapraszamy do składania ofert do 27 kwietnia 2021 r. Ogloszenie-konkursPobierz Regulamin-konkursu-na-sponsora-tytularnego-Naming-Rights-OPSPobierz...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion...

czytaj dalej

Budowa boiska wielofunkcyjnego (multisportowego) z nawierzchni polipropylenowej przy obiekcie Opolskiego Parku Sportu w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania...

czytaj dalej

ZAKUP MASZYN DO PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU ZGODNIE Z ZADANIEM BUDŻETOWYM PN. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – ZAKUPY INWESTYCYJNE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Zakup maszyn do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 22 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego...

czytaj dalej

Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przyul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki C w ramach zadania pn.: „Basen Letni – modernizacja niecki C (wyspa) wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki Cw ramach...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenia skarpy”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac...

czytaj dalej

Trener programu Lekkoatletyka Dla Każdego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na  Trenera programu Lekkoatletyka Dla Każdego. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

czytaj dalej

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PŁYTY MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OPOLU PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 1 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZGODNIE Z ZADANIEM BUDŻETOWYM PN.: MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY – MONTAŻ OŚWIETLENIA BIEŻNI STADIONU

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: MODERNIZACJA OBIEKTU MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OPOLU W RAMACH ZADANIA PN.: „MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY – NAPRAWA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ BIEŻNI...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w postępowaniu pn. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu...

czytaj dalej

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu...

czytaj dalej