Zamówienia publiczne

Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Zakup maszyn do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 22 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego...

czytaj dalej

Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przyul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki C w ramach zadania pn.: „Basen Letni – modernizacja niecki C (wyspa) wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki Cw ramach...

czytaj dalej

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenia skarpy”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Stegu Arena – wykonanie prac...

czytaj dalej

Trener programu Lekkoatletyka Dla Każdego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na  Trenera programu Lekkoatletyka Dla Każdego. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

czytaj dalej

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PŁYTY MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OPOLU PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 1 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” ZGODNIE Z ZADANIEM BUDŻETOWYM PN.: MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY – MONTAŻ OŚWIETLENIA BIEŻNI STADIONU

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem...

czytaj dalej

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez...

czytaj dalej

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: MODERNIZACJA OBIEKTU MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OPOLU W RAMACH ZADANIA PN.: „MIEJSKI STADION LEKKOATLETYCZNY – NAPRAWA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ BIEŻNI...

czytaj dalej

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w postępowaniu pn. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu...

czytaj dalej

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu...

czytaj dalej

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion...

czytaj dalej

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM w Opolu, Ozimska 48b, Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA w Opolu, Prószkowska 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i...

czytaj dalej

Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: „Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198054-N-2020 Informację opublikowała: Aleksandra Anioł Data publikacji: 12.10.2020...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów widowiskowych – zgodnie z nakazem PINB w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla opracowania: „Kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów...

czytaj dalej

Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji – Dzielnica XII

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Kontynuację rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum...

czytaj dalej