1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usługi przesyłek pocztowych...

Świadczenie usługi przesyłek pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024  r.

utworzone przez | 5 grudnia, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn:

„Świadczenie usługi przesyłek pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024  r.”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – wartość zamówienia jest mniejsza niż
 130 000 zł netto.

Skip to content