ZAMEK GÓRNY

  • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWIEDZANIA
  • ZZwiedzanie Zamku Górnego odbywa się pod opieką przewodnika, który swoją opowieścią wprowadzi każdego w świat średniowiecznych zamkowych murów i jego bohaterów.
  • ZZwiedzanie odbywa się w 10 osobowych grupach i trwa około 40 minut.
  • ZZakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu
  • eDANE TECHNICZNE
  • ZLata budowy: 1382-1387
  • ZStyl architektoniczny: Gotyk

Najnowsza atrakcja turystyczna Opola zlokalizowana przy ulicy Osmańczyka, w najwyższym punkcie w mieście, na Górze Wapiennej, czemu zawdzięcza swą nazwę. Przyjmuje się, że zamek został wybudowany w latach 1382–1387 przez Władysława Opolczyka, w 2006 r. przeprowadzone zostały badania architektoniczne murów i wieży. W roku 2017 zrewitalizowano wieżę, a od 2018 r. jest ona dostępna do zwiedzania, jako ostatni zachowany element Zamku Górnego. Obiekt można zwiedzać w towarzystwie przewodników, którzy przybliżą odwiedzającym historię nie tylko zamku, ale również całego Opola.

Projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe i kultura.