1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. OGŁOSZENIA
  4. /
  5. NAJEM/DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Najem/dzierżawa nieruchomości

1. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu wynajmu, wydzierżawienia lub użyczenia nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MOSiR PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – DZIERŻAWY – użyczenia