• iZAŁĄCZNIKI

Sieć siłowni zewnętrznych, boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych dostępnych nieodpłatnie i całodobowo mieszkańcom miasta. Celem powstawania i udostępniania terenów jest umożliwienie każdemu rekreacyjnego uprawiania sportu w wybranym wymiarze i czasie. Do obiektów zewnętrznych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu należą również akweny Silesia, Malina i Bolko. Dwa ostatnie to kąpieliska z pełnym zapleczem sanitarnym, z których w okresie letnim korzystać mogą mieszkańcy miasta.

Tereny rekreacyjne zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

 • Kąpielisko „Bolko” (KB)
 • Kąpielisko „Malina” (KM)
 • Akwen „Silesia” (AS)
 • Boisko przy ul. Jana Dobrego (BD)
 • Boisko z terenem rekreacyjnym przy ul. Bierkowickiej (BB)
 • Boisko i plac zabaw przy ul. Odrzańskiej (BO)
 • Boisko z terenem rekreacyjnym przy ul Parandowskiego (BP)
 • Boisko z terenem rekreacyjnym przy ul. Gminnej (BG)
 • Boiska i skate park przy ul. Złotej (BZ)
 • Boiska, teren rekreacyjny przy ul. Żytniej (BŻ)
 • Boisko z terenem rekreacyjnym przy ul. Szczeszyńskiego (BSZ)
 • Siłownie Zewnętrzne (SZ):

– Osiedle Armii Krajowej I (obręb Gosławice);

– Osiedle Armii Krajowej II (obręb Gosławice);

– ul. Chełmska obręb Kolonia Gosławicka;

– ul. Nowowiejska obręb Kolonia Gosławicka;

– ul. Dambonia obręb Szczepanowice;

– ul. Złota obręb Groszowice/Grotowice;

– Park przy ul. Wrocławskiej obręb Opole;

– Teren Rekreacyjny w Opolu przy ul. Bierkowickiej;

– Teren Rekreacyjny w Opolu przy ul. Gminnej;

– Teren Rekreacyjny w Opolu przy ul. Jana Parandowskiego;

– ul. Gorzołki k/szkoły;

– Bulwar Karola Musioła;

– Teren Rekreacyjny w Opolu przy ul. Szczeszyńskiego