1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na...

Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do 17.06.2024 i od 09.09.2024 do 31.12.2024

utworzone przez | 30 października, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć aquaaerobiku na obiekcie Krytej Pływalni AKWARIUM w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b dla klientów pływalni w okresie od 02.01.2024 do 17.06.2024 i od 09.09.2024 do 31.12.2024.”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł.

Skip to content