1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Usługi archiwizacji i przechowywania...

Usługi archiwizacji i przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

utworzone przez | 22 listopada, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Usługi archiwizacji i przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r..

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł.

Skip to content