1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usług medycznych w...

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.

utworzone przez | 23 października, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej badania wstępne, okresowe i kontrolne z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2025r.

dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content