1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. „Wykonanie planu nawozowego oraz...

„Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych, do pielęgnacji dwóch boisk trawiastych w Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 wraz z  boiskiem na terenie rekreacyjnym, na rok 2024. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych do pielęgnacji boiska trawiastego na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej 51, na rok 2024”.

utworzone przez | 17 stycznia, 2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

„1. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych, do pielęgnacji dwóch boisk trawiastych w Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 wraz z  boiskiem na terenie rekreacyjnym, na rok 2024”.

2. Wykonanie planu nawozowego oraz zakup nasion traw,  nawozów granulowanych oraz dolistnych do pielęgnacji boiska trawiastego na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej 51, na rok 2024”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł.

Skip to content