1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Zakup i montaż altany...

Zakup i montaż altany zadaszonej na terenie Centrum Sportu w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Dzielnica Półwieś.

utworzone przez | 7 października, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na zakup i montaż altany zadaszonej na terenie Centrum Sportu w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Dzielnica Półwieś.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 10.10.2019 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 07.10.2019 r.

 

Skip to content