1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Usunięcie krzewów z gatunku...

Usunięcie krzewów z gatunku wiklina w strefie brzegowej wraz z nawiezieniem piasku na terenie akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”.

utworzone przez | 8 października, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na usunięcie krzewów z gatunku wiklina w strefie brzegowej wraz z nawiezieniem piasku na terenie akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro.

 

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MODYFIKACJA

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 10.10.2019 r.

Aktualizacja załączników zdjeciowych

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 09.10.2019 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁĄCZNIKI ZDJĘCIOWE

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 08.10.2019 r.

Skip to content