1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Powiększenie kąpieliska BOLKO –...

Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II.

utworzone przez | 9 września, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

„Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198054-N-2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 12.10.2020 r.

www wybór oferty

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 30.09.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.13.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 24.09.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 2

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 15.09.2020 r.

Pytanie i odpowiedz – zestaw 1

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 10.09.2020 r.

Ogłoszenie nr 582851 N 2020

SIWZ DZP.231.13.2020

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

bioz

PISMO WOŚ UM OPOLA

PRZEDMIAR ROBÓT

RYS. NR A 1 – PLAN SYTUACYJNY

SST

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.13.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 09.09.2020 r.

Skip to content