1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie badań mikrobiologicznych i...

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM w Opolu, Ozimska 48b, Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA w Opolu, Prószkowska 96

utworzone przez | 14 września, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, Prószkowska 96”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR. 1a – Harmonogram badań wody KP Akwarium 2021

ZAŁ. NR. 1b – Harmonogram badań wody KP Wodna Nuta 2021

ZAŁ. NR. 1c – Harmonogram badań wody BL Błękitna fala 2021

ZAŁ. NR 2 PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 14.09.2020 r.

Skip to content