1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych...

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 5 października, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

 

zestawienie ofert DZP.231.18.2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 14.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 593288-N-2020

SIWZ DZP.231.18.2020

załącznik nr 1a – wykaz rzeczowo-cenowy dla części I

załącznik nr 1b – wykaz rzeczowo-cenowy dla części II

załącznik nr 2a – wzór umowy dla części I KPA+BL

załącznik nr 2b – wzór umowy dla części I KPWN

załącznik nr 2c – wzór umowy dla części II

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych dostaw

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 05.10.2020 r.

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 19.10.2020 r.

Skip to content