1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Obsługa Stacji Transformatorowej na...

Obsługa Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta.”

utworzone przez | 8 sierpnia, 2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Obsługę Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta.”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.

Skip to content