1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych...

Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 2 października, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 )- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 11.10.2019 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – propozycja cenowa

ZAŁ. NR 2 – specyfikacja cenowa 2020

ZAŁ. NR 3 – wzór umowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 02.10.2019 r.

Skip to content