1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Zakup i montaż dozownika...

Zakup i montaż dozownika uzdatniania wody w niecce basenu sportowego na terenie Obiektu KP Wodna Nuta w Opolu

utworzone przez | 18 maja, 2023

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup i montaż dozownika uzdatniania wody w niecce basenu sportowego na terenie Obiektu KP Wodna Nuta w Opolu”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content