1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej...

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Powiększenie kąpieliska Bolko”.

utworzone przez | 23 stycznia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Powiększenie kąpieliska Bolko”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zaproszenie

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-1

ZAŁ. NR 2 KARTA GWARANCYJNA

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 5 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 6 – DOK. WODNO – PRAWNE

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 23.01.2020 r.

Skip to content