1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usługi ratownictwa wodnego...

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpielisk BOLKO i MALINA administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 1 kwietnia, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpielisk BOLKO i MALINA administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510090138-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 26.05.2020 r.

wyniki www

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 21.04.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.4.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 09.04.2020 r.

Ogłoszenie nr 528513-N-2020

SIWZ DZP.231.4.2020

zał. nr 1a do SIWZ – OPZ dla cz. I Bolko

zał. nr 1b do SIWZ – OPZ dla cz. II Malina

zał. nr 2a do SIWZ wzór umowy Bolko cz. I

zał. nr 2b do SIWZ wzór umowy Malina cz. II

zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie

zał. nr 3A do SIWZ – Grupa Kapitałowa

zał. nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy

Załączniki do umowy:

zał. nr 1 do umowy Bolko cz. I

zał. nr 1 do umowy Malina cz. II

zał. nr 2 do umowy Bolko cz. I

zał. nr 2 do umowy Malina cz. II

zał. nr 3 do umowy Bolko cz. I

zał. nr 3 do umowy Malina cz. II

zał. nr 4 do umowy Bolko cz. I

zał. nr 4 do umowy Malina cz. II

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 01.04.2020 r.

 

Skip to content