1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac modernizacyjnych w...

Wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej i instalacji sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.

utworzone przez | 31 marca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej
i instalacji sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 09.04.2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 01.04.2020 r.

ZAPROSZENIE

OPZ – PRZEDMIAR STR. 1

OPZ – PRZEDMIAR STR. 2

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

SZKIC LOKALIZACYJNY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 31.03.2020 r.

 

Skip to content