1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Modernizacja Stadionu Miejskiego w...

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu – dokumentacja projektowa

utworzone przez | 13 lutego, 2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu – dokumentacja projektowa

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca stanowiącego przedmiot zamówienia.

Zaproszenie
Projekt umowy – załącznik nr 4

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 13.02.2017 r.

Skip to content