1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Utrzymanie wyznaczonych terenów rekreacyjno-sportowych...

Utrzymanie wyznaczonych terenów rekreacyjno-sportowych MOSiR w Opolu.

utworzone przez | 20 marca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Utrzymanie wyznaczonych terenów rekreacyjno-sportowych MOSiR w Opolu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 26.03.2020 r.

ZAPROSZENIE

zał. nr 1 Propozycja cenowa

zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 Wzór umowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 20.03.2020 r.

Skip to content