1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Przeglądy okresowe i kontrola...

Przeglądy okresowe i kontrola urządzeń kotłowni wraz z instalacją gazową w budynku Centrum Sportu w Opolu”.

utworzone przez | 5 października, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac związanych z wykonaniem przeglądów okresowych i kontroli urządzeń kotłowni wraz z instalacją gazową w Centrum Sportu w Opolu przy
ul. W. Rutkiewicz 10  w ramach zadania pn.: „Przeglądy okresowe i kontrola urządzeń kotłowni wraz z instalacją gazową w budynku Centrum Sportu w Opolu”.

Postępowania prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

 

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 2 – UMOWA WZÓR

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 05.10.2020 r.

 

Skip to content