1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usług ratownictwa wodnego...

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie Kąpieliska Bolko w Opolu

utworzone przez | 20 czerwca, 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie Kąpieliska Bolko w Opolu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Zaproszenie 1

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data opublikowania: 20.06.2018 r.

Skip to content