1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Remont i modernizacja sztucznego...

Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego – termomodernizacja obiektu

utworzone przez | 22 września, 2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym
dla zadania pn.:”Remont i modernizacja sztucznego lodowiska TOROPOL
w Opolu ul. Barlickiego – termomodernizacja obiektu”

dokonał wyboru  najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna

Data publikacji: 09.10.2015

————————————————————–

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 01.10.2015 r.
————————————————————————

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1:

Metryka-Projekt Wykonawczy
OPIS TECHNICZNY-P.W.
INFORMACJA BIOZ
A-0
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-11
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
SST – B – O – Wymagania ogólne
SST – B – 1 – Rozbiórkowe
SST – B – 2 – Stolarka
SST – B – 3 – Tynki
SST-B-4-Elewacja
SST – B – 5 – Obrobki blacharskie+rynny
SST-B-6-Roboty izolacyjne

Załącznik nr 2: Projekt umowy

OFERTA PRZETARGOWA

Przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania przez Wykonawców: Przykładowe druki

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 22.09.2015 r.

Skip to content