Opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki C w ramach zadania pn.: „Basen Letni – modernizacja niecki C (wyspa) wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża”.

utworzone przez | 21 grudnia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na

opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki C
w ramach zadania pn.: „Basen Letni – modernizacja niecki C (wyspa) wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża”.