1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie badań mikrobiologicznych i...

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, Prószkowska 96

utworzone przez | 12 września, 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM  w Opolu, Ozimska 48b,  Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA  w Opolu, Prószkowska 96”  

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku  (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ) – wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.

Skip to content