1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony...

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w okresie: od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 5 grudnia, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn:

„Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w okresie: od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Opolu”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

Pytania i odpowiedz

schemat

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 10.12.2019 r.

Zaproszenie

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Propozycja cenowa

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 05.12.2019 r.

Skip to content