Osoby zainteresowane dzierżawą na okres 1 roku powierzchni określonych w załączonym wykazie mogą składać wnioski o dzierżawę (wzór wniosku w załączeniu)*.

*Nie dotyczy lokali mieszkalnych

Wykaz – KP Wodna Nuta

Wniosek 

Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu zamieszczone są osobno w przedmiotowym katalogu.

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna

Data publikacji: 23.09.2016 r.