Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem pn.: Wykonanie dodatkowego zadaszenia dla 400 miejsc siedzących istniejącej trybuny na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu

utworzone przez | 13 marca, 2018

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

ogłasza
dialog technicznego związanego z planowanym postępowaniem pn: “Wykonanie dodatkowego zadaszenia dla 400 miejsc siedzących istniejącej trybuny na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu”

Termin składania zgłoszeń: 30 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 13.03.2018 r.