1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usług ratownictwa wodnego...

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Kryta Pływalnia Akwarium w Opolu przy  ulicy Ozimskiej 48 B

utworzone przez | 15 września, 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

UWAGA:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Skip to content