Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w 2021 roku

utworzone przez | 21 października, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w 2021 roku”

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 21.10.2020 r.