1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wymiana posadzki sportowej w...

Wymiana posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach zadania: „Stegu Arena – wymiana posadzki sportowej”.

utworzone przez | 24 września, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Wymiana posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach zadania: „Stegu Arena – wymiana posadzki sportowej”.

 

 

Pytania i odpowiedzi – zestaw 1

Zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540194723-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 07.10.2020 r.

ogłoszenie o zamówieniu 588908-N-2020

SIWZ DZP.231.15.2020

Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ

zał. 1 do OPZ – Dokumenty ppoż

zał. 2 do OPZ – EKSPERTYZA – POZNAŃ ITD

zał. 3 do OPZ – Ekspertyza 2019 KRAKÓW

zał. 4 do OPZ – NAKAZ PINB

zał. 5 do OPZ – Rysunki z dok. podst

zał. nr 2 do SIWZ – wzór umowy

zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie

zał. nr 3A do SIWZ – Grupa Kapitałowa

zał. nr 4 do SIWZ – formularz ofertowy

zał. nr 5 do SIWZ – wykaz robót

zał. nr 6 do SIWZ – pisemne zobowiązanie

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 24.09.2020 r.

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 16.10.2020 r.

Skip to content