1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie zewnętrznego oświetlenia płyty...

Wykonanie zewnętrznego oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa oświetlenia boiska przy ul. Hallera w Opolu.

utworzone przez | 12 sierpnia, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Wykonanie zewnętrznego oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa oświetlenia boiska przy ul. Hallera w Opolu.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 28.08.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.12.2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 27.08.2020 r.

Modyfikacja OPZ

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 17.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 573758-N-2020

SIWZ DZP.231.12.2020

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1a – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.12.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

załącznik nr 7 – wykaz osób

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 12.08.2020 r.

Skip to content