1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej...

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych i nasadzeń roślinności niskiej
i wysokiej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji inwentaryzacji istniejącego terenu rekreacyjnego w Opolu przy ul. Bierkowickiej

utworzone przez | 26 stycznia, 2022

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej toru Pumptrack, planowanych urządzeń Street Workout, bilansu terenów zielonych i nasadzeń roślinności niskiej
i wysokiej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji inwentaryzacji istniejącego terenu rekreacyjnego w Opolu przy ul. Bierkowickiej w ramach zadania budżetowego
pn.: „Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice – wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content