Wykonanie dwóch przylegających do siebie boisk (2 szt.) do gry w bule wraz z wykonaniem elementów w gruncie do posadowienia altany (kontener modułowy) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej w Dzielnicy Bierkowice”

utworzone przez | 10 września, 2018

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej na:

Wykonanie dwóch przylegających do siebie boisk (2 szt.) do gry w bule wraz z wykonaniem elementów w gruncie do posadowienia altany (kontener modułowy) w ramach zadania pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej w Dzielnicy Bierkowice”

UNIEWAŻANIENIE POSTĘPOWANIA

ZAPROSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UMOWA

Propozycja cenowa

Opublikował: Włodzimierz Leski
Data aktualizacji: 24.09.2018 r.