1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Stała obsługa informatyczna obiektów...

Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 27 października, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content